แผนที่ ใส่บาตรข้าวเหนียว ของคน เชียงคาน ที่สืบทอดกันมาร่วมร้อยปี

สำหรับผู้ที่มาเที่ยว เชียงคาน อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าลองคือ การใส่บาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้